Thời khóa biểu

LỚP KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN KHUNG GIỜ
BUỔI SÁNG
XÓA MẤT GỐC TIẾNG ANH A1 15/08/2022 24 buổi Thứ 2,4,6 8h30 – 10h
TIẾNG ANH A2 15/08/2022 24 buổi Thứ 2,4,6 8h30 – 10h
LUYỆN THI TOEIC 500-550 16/08/2022 24 buổi Thứ 3,5,7 8h30 – 10h
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 16/08/2022 24 buổi Thứ 3,5,7 8h30 – 10h
CẤP TỐC TOEIC 15/08/2022 42 buổi Thứ 2,3,4,5,6 8h30 – 10h
BUỔI CHIỀU
XÓA MẤT GỐC TIẾNG ANH A1 15/08/2022 24 buổi Thứ 2,4,6 14h – 16h
TIẾNG ANH A2 15/08/2022 24 buổi Thứ 2,4,6 14h – 16h
LUYỆN THI TOEIC 500-550 16/08/2022 24 buổi Thứ 3,5,7 14h – 16h
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 16/08/2022 24 buổi Thứ 3,5,7 14h – 16h
CẤP TỐC TOEIC 15/08/2022 42 buổi Thứ 2,3,4,5,6 14h – 16h
BUỔI TỐI
XÓA MẤT GỐC TIẾNG ANH A1 15/08/2022 24 buổi Thứ 2,4,6 18h – 19h30/ 19h30 – 21h
TIẾNG ANH A2 15/08/2022 24 buổi Thứ 2,4,6 18h – 19h30/ 19h30 – 21h
LUYỆN THI TOEIC 500-550 16/08/2022 24 buổi Thứ 3,5,7 18h – 19h30/ 19h30 – 21h
TIẾNG ANH GIAO TIẾP 16/08/2022 24 buổi Thứ 3,5,7 18h – 19h30/ 19h30 – 21h
CẤP TỐC TOEIC 15/08/2022 42 buổi Thứ 2,3,4,5,6 18h – 19h30/ 19h30 – 21h

VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐẾN HOTLINE 0987 31 31 32 ĐỂ BIẾT THÔNG TIN VỀ LỚP HỌC.